Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

ballantines
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaheavencanwait heavencanwait
ballantines
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny viaheavencanwait heavencanwait
Sponsored post
feedback2020-admin

June 08 2019

ballantines
W miłości pośpiech jest fatalnym błędem. Nie należy się śpieszyć. Trzeba pozwolić pracować wyobraźni.
— Michalina Wisłocka - "Sztuka kochania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasusano susano
ballantines
Pozornie to, co trzymane w ukryciu jest bezpieczniejsze. Ale z uczuciami jest inaczej. Im dłużej i głębiej skrywasz je w sobie, tym bardziej stają się niebezpieczne, rosną w siłę, domagają się słów.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasusano susano
ballantines
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viasusano susano
ballantines
ballantines
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasusano susano
ballantines
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viasusano susano
ballantines
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viasusano susano
ballantines
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viasusano susano
ballantines
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viasusano susano
ballantines
3713 2f57 500
Reposted fromsavatage savatage viasusano susano
ballantines
Pracuj ciężej niż kiedykolwiek do tej pory, byś mógł dotrzeć tam, gdzie nigdy nie byłeś. Poświęć się i zaangażuj w cele, które sobie postawiłeś. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusano susano
ballantines
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
ballantines
ballantines
8626 5681 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasusano susano
ballantines
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasusano susano
ballantines
Nocne powietrze, dobra rozmowa oraz niebo pełne gwiazd potrafią uleczyć prawie każdą ranę.
— Beau Taplin
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasusano susano
ballantines
3522 027c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasusano susano
ballantines
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viasusano susano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...