Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

ballantines
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viawarkocz warkocz
ballantines
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viawarkocz warkocz
7849 e110 500

mayahan:

Polish Artist Dawid Planeta Illustrates His Fight Against Depression In Mysterious Dark Paintings

Reposted fromobsydian obsydian viawarkocz warkocz
9143 8fee 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawarkocz warkocz
ballantines
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viawarkocz warkocz
ballantines
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viawarkocz warkocz
ballantines
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viawarkocz warkocz
ballantines
6858 8568
Reposted fromwwannie wwannie viawarkocz warkocz
ballantines
6269 c828 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
ballantines
5840 795c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
ballantines
3325 ba95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasusano susano
ballantines
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasusano susano

April 27 2018

ballantines
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viaheavencanwait heavencanwait
ballantines
9897 6cdb 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

April 26 2018

ballantines
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viasusano susano
ballantines

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromendlessmemories endlessmemories viasusano susano
ballantines
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusano susano
ballantines
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viasusano susano
ballantines
Dla każdego "tak" musi istnieć jakieś "nie". Wybór jednej rzeczy oznacza zawsze wyrzeczenie się czegoś innego. Decyzje - jak powiedział kiedyś terapeuta F. Estess do swojego niezdecydowanego pacjenta - są bardzo kosztowne; kosztują cię wszystkie inne. Decyzji zawsze towarzyszy wyrzeczenie. Człowiek musi zrezygnować z pewnych możliwości - być może takich, które już nigdy więcej się nie nadarzą. Decyzje są bolesne, bo oznaczają ograniczenie możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusano susano
ballantines
"Kiedy miałem 5 lat, moja mama zawsze mi mówiła, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być jak dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia."
— John Lennon
Reposted fromvertige vertige viasusano susano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl