Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

ballantines
Reposted fromnebthat nebthat viajstrbl jstrbl
0591 de2f 500

amansruin:

Model | M A G N E S S 

Photographer | @msnacke

Charlotte, NC | 2017

Support more of our work HERE.

0555 958b 500

n0t-yourgirl:

no one can take care of this

0182 9ca2 500

May 28 2017

ballantines
8349 0280
ballantines
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się tacy jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
Reposted fromtereseek tereseek viacarrer carrer
ballantines
Poddaję się, kurwa, jestem upośledzona emocjonalnie i nie nadaję się do kochania najwyraźniej, gdzieś po drodze popełniam błąd, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może mi wybaczyć.
http://irima.blox.pl/
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viacarrer carrer
ballantines
Mała
Ty się rozpadasz
jak prze­mok­nięte książki

chciałem Cię wczoraj
chwy­cić w ramiona
roz­le­ciałaś mi się
pod pal­ca­mi

kochanie
Ty się poskładaj
już i tak jest Ciebie za mało.
— Alina Korzeniowska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacarrer carrer
ballantines
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho
— Kolory tamtego lata
Reposted fromtake-care take-care viacarrer carrer
ballantines
“Jakie to dziwne, że dwoje przyjaciół może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawidzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia.”
— Tahereh Mafi – Dar Julii
Reposted fromSalute Salute viacarrer carrer
ballantines
4671 6084 500
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viacarrer carrer

May 04 2017

ballantines
2250 cf3a 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viawarkocz warkocz

March 13 2017

ballantines
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viajstrbl jstrbl
ballantines
3230 1852 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajstrbl jstrbl
ballantines
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viaklausyklausy klausyklausy

March 11 2017

0844 b672
Reposted fromruthieful ruthieful vialexi lexi
2182 7eec
2140 b9d9 500

oriondiary:


‘’Have you ever seen when the stars go out and it blackens the scenery?…’’

2132 2580 500

oriondiary:

‘‘So, tell me, is this what you wanted from me?…’‘

2124 8bfe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl