Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

ballantines
wydawało mi się że jestem kamykiem w kołach zębatych, przez co liczba E ma rozwinięcie nieskończone, bo się nie mogę zdecydować w którą stronę spaść i bardzo mnie to smuciło na tyle że chciałem umrzeć
albo że mam wybór między postępem cywilizacyjnym przez rozwój nauki, która wymaga poświęceń, a prostym rozwiązaniem jest prowadzenie wojen i też się nie mogłem zdecydować i też mnie to bardzo zmartwiło wtedy chyba byłem ludzkością
i jeszcze byłem jądrem atomu i nie mogłem się rozszczepić, bo wtedy przestanę istnieć, ale rozszczepienie mogłoby dać mnóstwo nowej energii i to też było bardzo smutne
wniosek - życie to sztuka wyborów i wszystkie są trudne, zawsze ktoś cierpi w ostatecznym rozrachunku mysz czy kot nie ważne, cały świat jest tak zbudowany to uniwersalna zasada wybór jest nieunikniony
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viasusano susano
ballantines
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viasusano susano
ballantines
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viasusano susano
ballantines
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viasusano susano
ballantines
3325 ba95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasusano susano
ballantines

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasusano susano
ballantines
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasusano susano
ballantines
7989 863f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasusano susano
ballantines
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasusano susano
ballantines
8786 b9f0
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasusano susano
ballantines
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viasusano susano
ballantines
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasusano susano
ballantines
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasusano susano
ballantines
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu. Nie liczą się ładne dziewczyny, nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać, to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viasusano susano
ballantines
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasusano susano
ballantines
3750 70ee 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasusano susano
ballantines
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasusano susano
ballantines
Stwierdzam więc ostatnio, że doszedłszy do granicy, pozostaje mi tylko przy tej granicy biwakować albo zawrócić, możliwie też szukać przejścia czy wyjścia na nowe obszary. Potrzeba spuszczenia z tonu, dystansu, a możliwie też innego języka, do rozmawiania z sobą samym. Chyba już nie mogłem pójść dalej, ścigając absolut czy w poszukiwaniu chwytu jednego, zasady ogólnej, formuły i zaklęcia, które by mi pozwoliło uregulować całe moje życie za jednym zamachem. Doszedłem do granicy nie tylko artykułowanego (...), ale i nieartykułowanego (moje skromne przeżycia mistyczne, a także parapsychologiczne, czy też może po prostu fizjologicznie i psychicznie, psychofizycznie patologiczne, jak kilka kryzysów, w których doświadczyłem fizycznie depersonalizacji, transu czy czegoś w tym rodzaju być może nie są to granice absolutne, ale na pewno granice osobnicze, może i czuję, że w tę stronę poszedłem wystarczająco daleko, to znaczy: stwierdziłem, że nie znalazłem niczego, co by mi zadanie rozwiązało, a jednocześnie, że obstawanie przy tej stronie prowadzi do czegoś niedobrego pod każdym względem. Oczywiście nie muszę się chyba zastrzegać, że nie żałuję, a bogactwo doświadczenia zdobyte w ten sposób jest niezmierne i niezmiernie dla mnie pożyteczne).
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasusano susano
ballantines
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusano susano
ballantines
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viasusano susano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl